Route

Sinterklaas

Naar Roermond

test
Van Sinterklaas - Sinterklaas naar Roermond

Van Sinterklaas

Het is al avond en buiten is het donker.  ’ S Avonds kan het best nog warm zijn in Spanje. De maan is lichtgeel van kleur en schijnt in de werkkamer van Sinterklaas. Sinterklaas zit nog achter zijn oude bureau. Naast het grote rode Sinterklaas boek brandt een kaars. Dat geeft voldoende verlichting voor de Sint om nog goed te kunnen lezen. De Sint is bezig met de voorbereidingen om naar Roermond te vertrekken met zijn stoomboot. Als het niet erg stormt op zee zullen Sint en Pieten toch wel 2 weken nodig hebben om te varen. “Even goed nadenken” zegt de Sint zachtjes tegen zich zelf. “Dan moeten we toch bijna gaan vertrekken”. Hij schrikt er zelf een beetje van. Vervolgens staat hij toch wel een beetje in paniek op uit zijn grote stoel. Hij loopt al nadenkend naar de bruine deur van zijn werkkamer, opent deze en loopt door de gang van het Sinterklaashuis. Hij zoekt Pieten, waar zijn nu de Pieten, hij heeft er zo veel maar waar zijn ze nu. Net nu, net nu hij zo dringend met hen moet overleggen. Hij wil overleggen of alles klaar staat. Want 13 november om 14.00 uur wachten alle kinderen in Roermond. Dat is ieder jaar zo. Het is een groot feest. Sinterklaas komt wel in meerdere steden maar Roermond is een van zijn lievelingsplaatsen.
Opeens ziet hij zijn hoofdpiet in de gang lopen. Die moest hij nou zeker even spreken. Sinterklaas roept de hoofdpiet bij zich en praat met hem. “Hoofdpiet, ik geef de opdracht om alles klaar te zetten, we gaan binnenkort vertrekken! We moeten op 13 november om 14.00 uur in Roermond zijn”.